2024. Nap hava (Június) 24.-e - Bajnok, János, Iván neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

Irattár

Közép-újszegedi Kátyúkataszter 2004.

2004-10-16

dr. Szabó László
a 7. számú választókerület önkormányzati képviselője
____________________________________________________


Javaslataim a jövő évi költségvetés tételeihez
Útalap


Főútvonal a körzetben csak a nemzetközi forgalmat lebonyolító Temesvári krt. és a Szőregi út található, ezért, mint kertes lakóövezetben az útjavítási igény az igen elhanyagolt
– bár több helyütt sugárúti forgalomterhelés? – „mellékutcák”-ra szorítkozik.

Közép-újszegedi
Kátyúkataszter:

Töltés utca Borzalmas, szinte járhatatlan állapotban, a csatorna (gerincvezeték) megépítése óta macskaköve megcsúszva, szamárhátú úttá súvadva. A csatornászok nem hajlandók megcsinálni, hiszen a csatornát nem az út tengelyében, hanem éppen mellette fektették. Az út állagának romlása mindenképpen összefügg a csatornaépítéssel, így a kivitelezőnek – legalábbis részben hozzá kellene járulnia az út rendbetételéhez. Az utca rendesen Újszeged egyik jelentős közlekedési mellékútvonala (lenne). A környékbeli egyetlen bölcsöde ezen utca közepén van, így forgalomlassító elemeket feltétlen be kell tervezni.

Kamara-töltés (Újszeged-Szőreg határán) Szinte holdbéli táj, duzzadó forgalommal, óriási kátyúk a vasúti átjáró mindkét oldalán, ahol még fénysorompó sincs. Ez az útszakasz Újszeged leggyorsabban fejlődő dél-újszegedi részének keleti megközelítési lehetősége.

A körtöltés járólapos járdáját is rendezni, újrarakni kellene.

Újszőregi-Törökkanizsai utca A Dél-Újszeged forgalmának felét lebonyolító utca kriminális állapotban van. Belvízelvezető csatornája sincsen. Eső után összefüggő víztenger borítja elfedve igen tarka kátyúzatát.

Légió utca Szeged egyik elfeledett utcája. Burkolata az óromániai fejlettségi szintet eléri. Több, mint 2 km hosszú, és úgy-ahogy burkolva csak az első 200 m-es szakasza van, a helyi (nem gazdag) lakosok összeadott saját pénzéből. Valami átmeneti burkolatrendezés elengedhetetlen.

Kertész utca Szinte járhatatlan, különösen a Füvész kert mögötti „gazdátlan” része. Az utca lakói összeadtak közel egymillió Ft-ot önrészként, amit az út javítására szántak, ez mindenképpen példaértékű és méltányolandó. Az összeadott összeget kipótolva már kátyúztattam , de nem túl látványos a javulás. Csatornázás (és útburkolatrendezés) leghamarabb csak 2 év múlva várható.

Lövölde utca Szinte járhatatlan a Füvész kerten túli, keleti része. A legutóbbi kátyúzás esős időben történt, szemeit még azévben kivetette. A helyi lakosok már nem először adtak össze pénzalapot a kátyúztatásra. Csatornázás (és útburkolatjavítás) leghamarabb csak 2 év múlva várható. A burkolat javítása halaszthatatlan. A Lövölde utca kezdeténél az útszélesítés halaszthatatlan! A Kerékpárosokra a beláthatatlan kanyar különösen balesetveszélyes.

Közép-fasor Újszeged egyik legfontosabb keresztirányú útvonala szinte végig, elszórtan kátyús. Különösen kritikus a helyzet a Derkovics fasor sarkán. Kátyúk, szerte parkoló autók és állandó jelentős forgalom. Kb. 30 éve nem volt jelentősebb javítás.

Csalogány utca és Túzok utca Egész hosszában kátyús, valami rendezés feltétlen szükséges! Talán a csatornázás most megoldja gondjaik javát.

Fürj utca Egész hosszában kátyús, valami rendezés feltétlen szükséges! Belvíz elvezetés sincs. Esőzésekkor napokig bokáig ér a víz…

Tárogató utca Egész hosszában igen kátyús, de a Kikindai utca sarkánál már tengelytörő.

Pipacs utca szőregi úti torkolata Az igen forgalmas Szőregi útról lekanyarodóknak a széli burkolati hibákkal életveszélyes.

Tiszavirág utca Néhány korábbi önkormányzati mulasztás nyomán jelenleg az utca keleti vége több, mint fél szélességében magántulajdonban van. A kisajátítás (vagy cseretelek fölajánlása) halaszthatatlan, hiszen a csatornázás után az útburkolatot sem lehet így véglegesen rendezni.

Észak- és Dél-Újszeged többi utcáira is ráférne a burkolatjavítás, de a csatornázás előtt álló utcákra most fölösleges jelentősebb összeget áldozni. Érdemes lenne a csatornaépítési munkálatok ütemezésével összehangolni a kátyúzást (a csak jövőre csatornázandó utcákat átmenetileg még javítgatni vagyunk kénytelenek).

A Kertész és a Lövölde utca között a környékének rendezéséhez egyre égetőbbé válik legalább két új keresztutca nyitása. A két másfél km-es utca között (480m) csak egy járhatatlan, egysávos összekötő szakasz van. Tervek készültek, de a megvalósítás a csatornázást is lekési.
Egy érdekes probléma, hogy a helyi járatú busz – Szegeden egyedülállóan – szabálytalanul, tolatva tud csak megfordulni a Füvészkert előtt. Egy új keresztutca nyitásával e busz körjáratként közlekedhetne, a terület tömegközlekedési gondjain is enyhítve egyszerre. E szándékot és tervet a Volán is maximálisan támogatja.

Zöldalap
Meglévő fasorok helyreállítása, hiányzó fák és cserjék pótlása a minimumtörekvésem.
A tönkrement padokat pótolni kellene legalább a buszmegállókban.

Intézmény karbantartási feladat
A Temesvári körúti óvoda műemlék-jellegű épületének javítgatásai…

A Bálint Sándor Művelődési Ház belső (hátsó) tűzfala a szomszéd telek szabálytalan beépítése folytán megsüllyedt, javítása, ill. a mögöttes rész rendezése halaszthatatlan.

Töltés utcai Bölcsőde főépületének tetőfölújítása, a játéktároló épület renoválása igen égető föladat. Az állagromlással a javítás költségei hatványozottan fognak emelkedni.

Egyéb
Egész Újszeged területén kevés a fedett buszváró, a buszok pedig általában ritkásan járnak, így a várakozók áznak-fáznak… Szívesen kidolgozok egy – Újszeged hajdani villáinak hangulatát idéző – igényes típustervet, melyhez legalább pályázati alapként szükség volna némi városi önrészre. A pályázatírást és siker esetén az egyéb teendők lebonyolítását is vállalom.

A városvédő egyesületnek, a Szögedi Védegyletnek, mint civil szervezetnek köszönettel vennék egy irodahelyiséget…

Tisztelettel:

dr Szabó László

Szeged, 2004. Magvetés (október) hava 16.

 

A magyar szürkemarha

Aranyszarvas földjén

Raffay Ernő - Szabadkőműves béklyóban Ady Endre

Magyarország, a vonakodó csatlós

Földbeszántott keserűség avagy az utolsó barázda

Tóth Béla

Balázs Imre: Béketelep története

A leves hazudik

Bogár László - Magyarország és a globalizáció

Péter László: Szegedi tudósítások

Monostori László: Nándorfehérvár emlékezete, 1456-2006

Churchill, Hitler és a szükségtelen háború

Sz. Lukács Imre: Tábor a pusztán; A halál színpadán

Takács Tibor: Szülővárosom, szép Szeged

Tóth Béla: Szeged vidámítása I-II.

Bálint Sándor - A szegedi paprika

Péter László: Szegedi számadás

Juhételek

Dr. Lázár György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira

Móra Ferenc: Írások Csókáról