2024. Ígéret hava (Május) 30.-a - Nándor, Janka, Johanna neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés


Mátyás Szabolcs - Illik tudnom, mert magyar vagyok (PFD - 1.2 MB)

Hírlevél

e-mailcím:


Hírlevéltár
(korábbi hírlevelek)


A Magyar Királyság domborzati terképe
(A terkép rákattintva nagyítható)

Akiben csordogál egy csöppnyi magyar vér, illő, hogy megismerje Thuróczy János: A Magyarok Krónikája művét.
A képre kattintva meghallgathatja.
Hallgassa hát mindenki saját értelme, hite és azonosságtudata szerint!

Irattár

Szeged természeti területeinek védelméről

2004-01-20

Szeged természeti értékeinek védettsége

A balvezetés apparátusának halogató válasza Szeged természeti értékeinek védetté nyilvánítása indítványhoz:
" Az egyeztető tárgyalások lefolytatását követően van lehetőség a védelemre javasolt területek védetté nyilvánítását Közgyűlés elé terjeszteni. Ennek várható ideje 2004. IV. negyedév. "

...Azóta sem került napirendre...

Szeged természeti területeinek védelméről

Előterjesztő: Városüzemeltetési Iroda vezetője
Szám: 49813-17/2003.
Véleményezésre megküldve: Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz és Csatorna Bizottság
Törvényességre bemutatva: 1999. november 30., kedd
Előterjesztés készítője: Városüzemeltetési Iroda

[b:0]Tisztelt Közgyűlés![/b:0]


A 1026/2001. (XII. 12.) Kgy. sz. határozat alapján megvizsgáltuk a határozatban szereplő területek és emlékek védetté nyilvánításának lehetőségét.

A Szeged város területén lévő védelemre javasolt parkok jegyzékét (Várkert-Mórapark, Dugonics tér, Népliget, Széchenyi tér, Rerrich Béla tér, Aradi vértanúk tere, Szent György tér, Lechner tér, Honvéd tér, Mátyás tér, Szent Rókus tér, Szőreg, Hősök tere, Kiskundorozsma, Szent János tér, Kálvária tér), valamint a Partfürdőt, és a Mars tér egy részét (a határozatban szereplő idős, szürke nyár védettsége a város fejlesztési elképzelései miatt nem javasolt) a rendelet-tervezet 3. sz. melléklete tartalmazza. Ezen területek a Részletes Szabályozási Tervben is védelemre javasolt területek. Védetté nyilvánításuk semmilyen akadályba nem ütközik. A Kállay liget védetté nyilvánításáról a területre vonatkozó fejlesztési elképzelések és a készülő új szabályozási terv ismeretében célszerű dönteni.

Az 56/2001. (XII. 20.) Kgy. rendelet 1. sz. melléklete a Szabadkai út melletti kétoldali idős fasor kiegészítéssel bővül, melynek védetté nyilvánítását szintén előírja a Részletes Szabályozási Terv, a védetté nyilvánításnak nincs akadálya.

A Kiskundorozsma Nagyszék folytatása és a Kiskundorozsma Csordajárás védelemre javasolt területeinek túlnyomó része (90 %) a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. tv. 23. § (2) bekezdése értelmében a törvény erejénél fogva védett területek.
Az összefüggő természetes, illetve természet közeli élőhely megléte miatt a törvény alapján nem védett, de védelemre javasolt területek védetté nyilvánítása is indokolt, azonban a tulajdonosok nagy száma miatt az egyeztetések még nem fejeződtek be.

A fenti határozatban megjelölt Tisza és Maros hullámtéri erdő területei a Nemzeti Parkok védett területei, ezért annak helyi rendeletben történő védettség alá helyezéséről intézkedni nem szükséges.

A többi védelemre javasolt terület Szeged-Szőreg vasúti töltés melletti fás és vizes élőhelyek, Deszki puszta, Makkoserdő, Budzsáki erdő egyeztetését a városi főkertész lefolytatta a városi főépítésszel, illetve annak csoportjával, ezen területek a Részletes Szabályozási Tervben is védelemre javasoltak, melyek védelmi rendeltetésű erdőzóna, egészségügyi, szociális, turisztikai rendeltetésű erdőzóna, gazdasági rendeltetésű erdőzóna besorolásúak.
A Deszki puszta, Makkoserdő, Budzsáki erdő egy részének a DALERD Rt. a tulajdonosa vagy sok esetben kezelője. A Dél-Alföldi Erdészeti Rt. csak abban az esetben járul hozzá a védetté nyilvánításhoz az érintett területei esetében, ha kártalanítást kap a kieső gazdasági káráért, vagy ha hasonló adottságú csereterületet kap a meglévő erdőterületért. Az erdőterületi besorolásba tartozó területek helyrajzi szám szerinti beazonosítását végezzük. Kiválasztásra kerülnek azok a területek, melyek önkormányzati tulajdonúak és esetleg csereterületként szóba jöhetnek. A több ezer helyrajzi szám felülvizsgálata és a csereként felajánlható területek kiválasztása folyamatban van.

Az egyeztető tárgyalások lefolytatását követően van lehetőség a védelemre javasolt területek védetté nyilvánítását Közgyűlés elé terjeszteni. Ennek várható ideje 2004. IV. negyedév.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megvitatni, a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

S z e g e d, 2004. január 20.
Tisztelettel:


Dr. Molnár László
irodavezető

Forrás: http://www.szegedvaros.hu/?option=com_presentation&task=show&cid=288&id=1476

 

Wolf Schenke - A sárgák háborúja

Cs. Sebestyén Károly: Utcák, terek, templomok, házak

Péter László: József Attila Szegeden

A tudás még nem bölcsesség

Bogár László: Ideg-rendszer váltás

Halételek

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus

Bioételek gabonából

Péter László: 14 írás József Attiláról

Mangalica

Mr. Trianon

Aki Európából (is) látta Magyarországot...

Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar

Győrfi Károly: Keresztényüldözés a 21. század elején

Szárnyas ételek

Lengyel András: „Közkatonái a tollnak...”

Juhász Antal: A szegedi táj vonzásában

Péter László: Kálmány Lajos

Írások a Nagyárvízról

A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I.