Jégbontó (február) hava 20.-a

1547 - A londoni Westminsteri apátságban Anglia királyává koronázzák VI. Edwardot.

1848 - Londonban megjelenik Karl Marx: Kommunista kiáltvány című röpirata.

1938 - Rhaetoromán nyelvszabadság - Svájcban népszavazással a rétoromán lett a nemzet negyedik hivatalos nyelve. E nyelvet rokonaitól megkülönböztetendő, mostanában roman(c)s nyelv ként emlegetik...

Ékes ellenpéldaként a hamiskás római rokonságával házalva hencegő Oláhországban máig nem hivatalos a magyar! 
Még a megszállt, ezeréves színmagyar területeken se...

A jelenkori Erdély Románián belül sárga színnel kiemelve

██ A történelmi Erdély, Belső-Erdély

██ A Partium és a Bánság keleti része

██ Ó-Oláhország (Órománia)

Még a megszállás és módszeres elolájosítás ellenére is máig magyar területeken se...

A magyar anyanyelvűek aránya ma a Magyarországtól Oláhországhoz csatolt területeken

1962 - John Glenn az első amerikai űrhajós, megkerüli a Földet.