Mag (október) hava 20.-a

1686 - A Szegeden harcoló császári-királyi csapatok parancsnokának küldötte, Friedrich Veterani Zentán megverte a törökök fölmentő seregét, és megfutamította az időközben megjelenő Szulejmán nagyvezír hadát.

1809 - Szentesen megszületett Horváth Mihály történetíró, csanádi püspök, 1849-ben a Szemere-kormány közoktatásügyi minisztere. 1872-ben Szeged egyik országgyűlési képviselőjévé választották. Nevét Szegeden utca viseli, mellszobra a Dóm téri Panteonban látható.

1956 - A szegedi egyetem bölcsészkari nagyelőadójában (Auditorium Maximum) a hallgatók megalapították a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségét (MEFESZ). A jogi kar dékánhelyettesének, Perbíró Józsefnek az elnökletével elfogadták a szervezet szabályzatát és programját. Utóbbi egyebek között politikai változásokat, a szovjet csapatok kivonását és oktatási reformot követelt. A MEFESZ pontjait a következő napokban az ország több egyetemén elfogadták a hallgatók, és ezekre épültek a forradalom követelései is.


Szerkesztette: Dr Szabó László - a korabeli napilapok alapján, Kristó Gyula és Vágvölgyi Zoltán Csaba munkája nyomán...
Ajánlott olvasmány: Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig (Szerk.: Kristó Gyula. Somogyi-könyvtár, Szeged, 1992)
Valamint - Vágvölgyi Zoltán Csaba : Szegedi évfordulók