Mag (október) hava 17.-e

1740 - Szegeden megszületett Dugonics András

a dalmát kereskedő család sarja kegyesrendi paptanárként a mathematika egyetemi tanára Nagyszombatban, majd a Budára költözött egyetem rektora. Az első magyar valódi regény, az Etelka írója.

Dugonics, a nyelvtisztász (purista) nyelvművelő tömérdek egyéb között kör meg derékszög szavaink megalkotója... 

Szobra a róla elnevezett téren áll...

Dugonics András Szeged szülötte, a Budai Egyetem rektora

A szülőháza helyén álló Dugonics iskolát Szeged balvezetése bezáratta, majd eladta...


Szerkesztette: Dr Szabó László - a korabeli napilapok alapján, Kristó Gyula és Vágvölgyi Zoltán Csaba munkája nyomán...
Ajánlott olvasmány: Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig (Szerk.: Kristó Gyula. Somogyi-könyvtár, Szeged, 1992)
Valamint - Vágvölgyi Zoltán Csaba : Szegedi évfordulók