Mag (október) hava 14.-e

1235 - Róbert esztergomi érsek Székesfehérvárott magyar királlyá koronázza Béla királyfit,

IV. BélaKépes krónikában

IV. Béla címere

1604 - Álmosd és Bihardiószeg térségében (október 14-ről október 15-ére virradó éjjel) Bocskai István döntő győzelmet arat a Habsburg császári sereg felett.

Bocskai István a hajdúk élén