2024. Nap hava (Június) 24.-e - Bajnok, János, Iván neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

Törvényességi kifogás

Dél-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal

6721 Szeged Rákóczi tér 1.

Dr. Siket Judit

Hivatalvezető Asszonynak

Tárgy: Törvényességi kifogás.

Tisztelt Hivatalvezető Asszony!

         A Szögedi Védegylet alapító-elnöke a városvédő egyesület és a Város polgárainak nevében az alábbi törvényességi kifogással élek a Szeged M. J. Város 2008. február és május 16.-án tartott Közgyűlése napirendjén A Bartók Béla Művelődési Ház szétveréséről és kiárusításáról elfogadott Kgy. határozatokkal szemben, és ezúton kérjük ezen közgyűlési határozat megsemmisítését!

         A Szeged Megyei jogú Város Közgyűlésének többsége által elfogadott  közgyűlési határozat több ponton ellentétben áll magasabb szintű jogszabályokkal (törvényekkel), a Magyar Köztársaság alkotmányos jogelveivel, sérti Közművelődési törvényt valamint a felelős gazdálkodás törvényes kereteit, ekként Szeged város - közvetve polgárainak - nagymértékű vagyonvesztését is eredményezi.

A határozati javaslat előkészítetlensége, a képviselőkhöz történő hiányos eljuttatása, és a miniszteri hozzájárulás be nem mutatása szemben áll a törvény szabta kötelezettségekkel.

Törvénysértő döntést hozott a Szegedi Közgyűlés, mert a többség úgy határozott a patinás Bartók Béla Művelődési Központ bezárásáról május 16-án, hogy nem tudhatta: miként vélekedik az illetékes miniszter az utolsó belvárosi "művház" megszüntetéséről, pedig ez, a miniszteri hozzájárulás a döntés alapfeltétele lett volna.

Most már a Város vezetése is beismerte a törvényi kötelezettsége elmulasztását.

Idézet a 2008 július 31.-ei DM cikkből:

"A miniszter levele késett. - Április 14-én küldtünk Hiller Istvánnak levelet arról, hogy a május 16-i közgyűlésen tárgyalt témáról, a Bartók művelődési központ megszüntetéséről véleményét kérjük. A válasz május 21-én érkezett meg, ezért nem hangozhatott el a képviselők előtt az oktatási és kulturális miniszter álláspontja - nézett határidő naptárába Solymos László."

Ez önmagában a törvénytelenség beismerése (kétszeres törvénysértésé), hiszen ennek a levélnek már a februári közgyűlésen a Bartók bezárásáról szóló döntéskor a rendelkezésre kellett volna állnia!!! Nemhogy a májusi végső döntést tartalmazó közgyűlésen !!!

Ehelyett a második döntés után is csak a fölszólításomra érkezett meg a Város vezetéséhez is... Ennél már csak az az elképesztőbb, hogy a miniszter nem a (május 9.-én elküldött) levelemre válaszolt, hanem az elvtársainak küldte meg suttyomban (május 21.-én) az elkenegető levelét...

A Közművelődési Törvény előírja, hogy minden kultúrális (vagy közoktatási) közintézmény megszüntetésekor vagy átszervezésekor a miniszter véleményét ki kell kérni!
A miniszternek kötelezettsége a válaszadás!

Egészen pontosan még a 60 napos szüneteltetéshez is hozzá kell járulnia a minisztériumnak!

A miniszteri hozzájárulást a Közgyűlés előtt föl kell olvasni! (ez a mai napig nem történt meg!)

Idézet a Délmagyarországból:

"A miniszter levele késett. . Solymos László alpolgármester kérésünkre idézte a szaktárca vezetőjét: ha "nem csökkennek a kötelező közművelődési feladatok ellátásának színvonala ", nem ellenzi a belvárosi "művház" megszüntetését."

Mivel a döntés alapfeltételéül szabott miniszteri hozzájárulás egyik közgyűlésen sem állott a rendelkezésre, és a "kötelező közművelődési feladatok ellátásának színvonala" jelentősen zuhan a Bartók szétverésével, még a miniszter kései levele feltételeinek sem tesz eleget a Város balvezetése, így ezúton a határozat megsemmisítését követeli a Szögedi Védegylet.

Tisztelettel:

Dr Szabó László
Szögedi Védegylet
Elnök

Szeged, 2008. Áldás (július) 31.-én

U.i.: Kótyavetye helyett alternatívát!

Egyébiránt az alternatívát is hiányolom! - Méltatlan a nagy múltú intézményhez, hogy megszüntetéséről vagy átalakításáról nem tárgyalhatott önálló indítványként a közgyűlés, mert e kérdést a költségvetési vitába "csempészte be" a városvezetés. De azt sem vitathattuk meg, hogy ha az ügyészségnek szüksége van egy saját ingatlanra, akkor milyen lehetőségek adódnak. Hiszen a Kelemen utcai színészházzal az élen én magam legalább három olyan üres, belvárosi épületről is tudok, mely az ügyészségnek fontos irodáknak és irattáraknak jobban megfelelne, mint a Bartók nagy belterű, dísztermes, mindenképpen belső átalakításokra (vagyis a nagy belterek és a díszterem szétverésére) szoruló épülete. A hiányzó ügyészségi funkcióhoz ugyanúgy meg lehetne találni a megfelelő épületet, mint mikor Kohári Nándorral közösen megfogalmazott, először elvetett, majd a polgármester saját ötleteként tálalt elképzelésünkből valóság lett: képtár lett a Reök-palotából.

A valós szereplőket (például a közművelődésben dolgozókat, a Bartók ernyője alatt működő civil szervezeteket, a város lakosságát) mindvégig nem kérdezték meg, s a városvezetés egy értékes belvárosi ingatlant így kótyavetyél el.

Kétszer is tárgyalta a Szegedi közgyűlés a Bartók szétverését a miniszteri engedély, ill. hozzájárulás bemutatása nélkül... tehát törvényszegő módon!

(Egy törvénytisztelő, normális városvezetés a közgyűlési írott anyaghoz már mellékelné ezt a hivatalos iratot... ha létezne!!! Ha létezett volna!!!)

A Bartókról folytatott első jogsértő közgyűlési vita után levélben fordultam a tárca miniszteréhez, aki a levelet meg is kapta még május 9.-én (ezt a minisztérium alkalmazottjai közölték velem), a végső (újfent törvénysértő) döntés előtt.

Már évekkel ezelőtt lezajlott egy minisztériumi vizsgálat, amikor a Vadasparkkal és még néhány közművelődési közintézménnyel való összevonásra, ill. átszervezésre került volna sor...

Akkor bizottság jött le Szegedre vizsgálódni, és meg is vétózták az összevonás tervezetét, mivelhogy a Bartókot Szeged város kulturális életének központi intézményének minősítették és ezirányú pótolhatatlan szerepét állapították meg.

Most még a törvényesség látszata sem bukkant föl!

Egyébiránt...

A Bartókot zárt pályázaton értékesítik (300 millió Ft körüli összegért), miközben egy nyílt pályázaton a Város gazdasági érdekeinek is megfelelőbb vételi ajánlat bukkanhatna föl.

A hozzávetőleges valós érték 500 millió Ft körüli.

Több civil szervezet is jelezte, hogy összefogva akár "civil ház"-ként is szívesen működtetnék. A Nemzeti Civil Alapprogram vagy egyéb állami támogatás bevonásával ez egészen reális elképzelés. Bár a civil házat akár bérletben is megoldhatnánk, ez pedig a Városnak folyamatos bevételt jelentene! (Az ügyészség is állami pénzből vásárolna és tervezi a százmilliós értelmetlen átalakítást is.)

A Szögedi Védegylet a törvényesség biztosítása érdekében egy az ügy súlyához méltó (és a korábbiakhoz hasonló) vizsgálóbizottság fölállítását is elengedhetetlennek tartja! Egyebek közt a miniszteri levélben előírt feltételek betartatásához is.                           

 

Csemer Géza: Löffler-bolt, az a régi szép...

Hiper- és hipoaktivitás, figyelemzavar

A magyar név megint szép lesz... (szerk: Földesi Ferenc)

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán

George Soros - könyvhirdetés

Bogár László - A rendszerváltás bukása

Tóth Béla: Szeged vidámítása I-II.

Tóth Béla: In prigione

Tóth Béla: Elhantolt hegedűk

Helyünk és sorsunk Európában

Szeged útikönyv – 10 séta a városban

Varga András: A régi Szeged

Firbás Zoltán: Szeged Panorámatérkép

Péter László: Szegedi tudósítások

Balázs Imre: Béketelep története

Az élő Árpádok

Mé piros a gólya csőre?

Sz. Lukács Imre: Magyar gulág

Tóth Béla: Kutyák, birkák, szamarak

Raffay Ernő - Szabadkőműves béklyóban Ady Endre