2024. Nap hava (Június) 24.-e - Bajnok, János, Iván neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

Irattár

Képviselői indítvány Orvostörténeti Múzeum Kialakítására

2008-11-10

A Szegedi I.-es Kórház patinás szép épülete több, mint egy évszázadon át szolgálta a Város és környéke lakóinak egészségét. A helyi épített értékek körébe való vonását a városvédő egyesület alapítójaként már évek óta szorgalmazom … Szeged város alpolgármestere most bejelentette végre védetté nyilvánítását. Bejelentéséhez kapcsolódóan módosító indítványt nyújtottam be. Az indítvány és "egy lenyűgözően gazdag örökség" a "tovább"-on

Örömmel vettem, hogy a városvédő egyesület sokéves kitartó munkájának eredményeként már a Város jelen vezetőinek szemében is van valami értéke helyi épített örökségünknek… Örömmel veszem tudomásul a védetté nyilvánítási szándékot, fölháborítónak tartom azonban az újabb privatizációs kísérletet, értékeink kiárusításának újabb tervezetét.

A kiürülő épületben nagy múltú egészségügyi központhoz és orvosképző városhoz méltóan, valamint a kórház hagyományaihoz híven Orvostörténeti Múzeum kialakítását kezdeményezem!

A régi kórházépületben Európa számos egyetemi városához hasonlatosan egy helyi orvostörténeti múzeum kialakítása válhat valóra, mely rejtett, kallódó és raktárak mélyén porosodó gyűjteményeknek adhat majd szép otthont egy leendő modern, interaktív múzeum alakjában. Az épület tőszomszédságában van a közérdeklődéstől máig méltatlanul elzárva Közép-Európa legszebb anatómiai gyűjteménye, Gellért Albert professzor úr lenyűgözően gazdag öröksége, melyet végre méltó körülmények között mutathatunk be az érdeklődő magyar és külföldi közönségnek.

A gazdag Szent-Györgyi hagyatékon és magángyűjteményeken túl pl. a kecskeméti radiológia gépgyűjteménynek sincs otthona, de az egyetem tanszékei is rejtegetnek még elfelejtett, föltáratlan, de kiállításra föltétlen érdemes kincseket…

Rengeteg egészségügy-történeti kincs (pl. professzori hagyatékok sora) vész el a tudatlanság útvesztőin és a szervező erő hiányában olykor csak pénz vagy hely hiányára való hivatkozással…

A fejlett világban a múzeumok széles néprétegek számára nyújtanak aktív kikapcsolódást és tartalmas szórakozást. Kávézóikkal, éttermeikkel a társasági érintkezés megújult színfoltjai…

Nálunk még kevés ilyen „izgalmas múzeum" van, de azért lassacskán gyarapodik a számuk. Hasonlóan a Tudományok Palotájához és a Terror Házához, vagy a hódmez?őásárhelyi „Emlékpont"-hoz Szegeden is létrejöhet most egy idegenforgalmunkban is húzóágazattá fejleszthető intézmény…

Néhány országban az állami múzeumok ingyenesek! Ezen a bölcs úton indult el Anglia is 2002-ben, ahol azóta megtöbbszöröződött a látogatottság. Kicsik és nagyok együtt csodálkoznak és tanulnak játszva a „gyermekbarát" múzeumokban. Ezekben az országokban a „múzeum" hangulata sem a poros csöndet idézi, hanem leginkább az izgalmas fölfedezését…

Az egyik legnagyobb angol orvosi múzeum, a Leeds-i öreg kórház épületében kialakított „Thackray Medical Museum" kurátora is fölajánlotta segítségét és már csak az együttműködés partnerségének kialakítására vár. Ennek keretében természetesen angol mágnások adományait és európai uniós pénzeket is fogadhat majd Szeged városa. E kapcsolat kialakítását és a kapcsolattartó szerepét és munkáját is szívesen vállalom a költségeivel egyetemben.

…és hogy a személyes fölajánlásban is polgári példával járjak elöl:

Családunk birtokában és orvosbarátaink tulajdonában is akad jó néhány érdekesség. Édesapámmal egyetemben ezúton a családunk birtokában álló orvostörténeti értékeket az alapítandó Orvostörténeti Múzeumnak máris fölajánlom…

A város vezetőinek kórház-értékesítési szándékával természetesen nem értek egyet. Amennyiben mégis értékesítésre jelöli ki a Város közgyűlési többsége e pompás épületegyüttest, befektetők és adományozók bevonásával (akár projekt-cég alapításával), akár vegyes tulajdonnal a Város legalább résztulajdonosává válhat-maradhat egy a tudás terjesztésében is elöljáró egészségfejlesztő komplexumnak, mellyel már elindítható egy Szegedhez és Városunk Nobel-díjasához, Szent-Györgyi Alberthez is méltó hosszútávú egészségfejlesztési terv.

A Szegedi Orvostörténeti Múzeum kialakításához, ill. a tervezés elkezdéséhez javasolok most 50 millió Ft-ot az általános működési keret terhére, vagy egyéb alapból elkülöníteni.

Tisztelettel:

Dr. Szabó László s.k.
önkormányzati képviselő
a Szögedi Védegylet elnöke

Kelt:

2008. Nap hava (június) 25.-én

U.i.: A képmelléklet(ek) a Thackray Medical Museum intézménye az öreg St James Kórházba

dr. Szabó László
önkormányzati képviselő

költségvetés-módosító indítvány
Tárgy: Szegedi Orvostörténeti Múzeum

Tisztelt Közgyűlés!

A Szegedi I.-es kórház védetté nyilvánításával és kiürítésével egy új lehetőség nyílik meg Szeged város számára. A régi kórházépületben Európa számos egyetemi városához hasonlatosan egy helyi orvostörténeti múzeum kialakítása válhat valóra.

Az épület tőszomszédságában van máig méltatlanul elzárva a közérdeklődéstől Közép-Európa legszebb anatómiai gyűjteménye. E leendő múzeum keretei között Gellért Albert professzor úr lenyűgözően gazdag örökségét is végre méltó körülmények között mutathatjuk be az érdeklődő magyar és külföldi közönségnek. A gazdag Szent-Györgyi hagyatékon túl pl. a kecskeméti radiológia gépgyűjteménynek sincs otthona, de az egyetem tanszékei is rejtegetnek még föltáratlan, de kiállításra föltétlen érdemes kincseket…

Az egyik legnagyobb angol orvosi múzeum, a Leeds-i öreg kórház épületében kialakított „Thackray Medical Museum” kurátora is fölajánlotta segítségét és már csak az együttműködés partnerségének kialakítására vár. Ennek keretében természetesen angol mágnások adományait és európai uniós pénzeket is fogadhat majd Szeged városa. E kapcsolat kialakítását és a kapcsolattartó szerepét és munkáját is szívesen vállalom a költségeivel egyetemben.

A város vezetőinek kórház-értékesítési szándékával természetesen nem értek egyet. Amennyiben mégis értékesítésre jelöli ki a Város közgyűlési többsége e pompás épületegyüttest, befektetők és adományozók bevonásával (akár projekt-cég alapításával), akár vegyes tulajdonnal a Város hozzájuthat egy a tudás terjesztésében is elöljáró egészségfejlesztő komplexumhoz, mellyel már elindítható egy Szegedhez és Városunk Nobel-díjasához, Szent-Györgyi Alberthez is méltó hosszútávú fejlesztési terv.

A Szegedi Orvostörténeti Múzeum kialakításához, ill. a tervezés elkezdéséhez javasolok most 50 millió Ft-ot az általános működési keret terhére, vagy egyéb alapból elkülöníteni.

Városatyához méltó,
Őszinte támogatásukban bizakodva

Tisztelettel:
Dr. Szabó László s.k.
önkormányzati képviselő
a Szögedi Védegylet elnöke
Kelt: Szegeden,
2008. Nap hava (június) 24.-én

forrás: www.delilap.hu

 

10 nap az Iszlám Államban

Monostori László: Nándorfehérvár emlékezete, 1456-2006

Földbeszántott keserűség avagy az utolsó barázda

Síklaky István - Létbiztonság és harmónia

Lakomakönyv

Péter László: Bécsi hármaskönyv

Péter László: Kálmány Lajos

Kecske ételek

Péter László: Szegedi számadás

Péter László: A város cselédje

Tömörkény István: Hétről hétre

Takács Tibor: Huszárok a hadak útján

Globális uralmi rend

Gabonakonyha

Juhász Antal: Parasztok, pásztorok, kézművesek

A leves hazudik

Magyarország, a vonakodó csatlós

Bátyai Gitta: Úszóházak a Tiszán

Tóth Béla: Kutyák, birkák, szamarak

A magyar szürkemarha