2022. Ígéret hava (Május) 21.-e - Konstantin, András neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

Irattár

A Kállay liget védelmében - SzÉSz módosítás

2006-05-09

A Kállay liget védelmében - SzÉSz módosítás

Tisztelt Közgyűlés!

Újszeged két közpark jellegű ligete közül a kisebbiket, a 120 esztendeje, épp a Nagy Árvíz után, Kállay Albert ispán által telepített Kállay ligetet és környezetének természeti értékeit továbbra is veszélyezteti a tervezett beépítés. A liget teljes területét és fáit hatályos önkormányzati rendelet védte. Az Európai Uniós környezetvédelmi célú pénzekből folyó ISPA beruházásban tervezett 100 fa kivágását már a szükséges engedélyek megszerzése előtt megkezdte a Város balvezetése. A jogtalanság védelmében még a Városi Rendőrséget is igénybe vette (utasította?) a Szeged- és Újszeged-ellenes pártpolitikai elit. A ligetsáv kiirtásának legalizálásáért idetervezett csatorna átvezetése természetesen más területeken, pl. a volt kertészet területén is megoldható lett volna.

A liget megcsonkításának híre hatalmas fölzúdulást váltott ki az újszegedi kertváros lakóinak körében. A rákosista módon megrendelt rendőrségi fenyegetés a városvezetői jogtalanság védelmében csak elmérgesítette a helyzetet.

Ezúton indítványozom, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a kertváros közepén ne állhasson zártsorú beépítésű övezet. A leendő “lakópark” közepére tervezett zártsorú beépítést a kertváros lakóinak védelmében javasolom ezúton szabadon állóra módosítani.

A volt kertészet területének belső zugában álló szürkenyaras erdőfoltot Városunk eredeti természetes növényzetének emlékeként a városrész lakóinak, gyermekeinek érdekében - a Kállay liget tervezett megcsonkításának ellensúlyozására - közparkká alakítani javasolom.


Szeged Város és Újszeged polgárainak,

valamint a városvédő egyesületnek nevében

szíves támogatásukat “európai” gesztusnak tekinteném.


Tisztelettel:


Dr. Szabó László
a Szögedi Védegylet elnöke
Szeged önkormányzat képviselője


Kelt: Szegeden, 2006. Ígéret hava (május) 9.-én

 

Polner Zoltán: Csillagok tornácán

Tóth Béla: Kutyák, birkák, szamarak

Kovács Teréz: Szegedi képes szakácskönyv

Ha Isten velünk, ki ellenünk?

Bogár László - Lefelé a létezés lejtőin

Sz. Lukács Imre: Magyar gulág

Csemer Géza: Löffler-bolt, az a régi szép...

Gyilkos vagy humánus gazdaság

Győri Szabó Róbert: Kisebbség, autonómia, regionalizmus

Tóth Béla: Tudósítások a török kori Szegedről

Az élő Árpádok

Péter László: Néprajz, népműveltség

Bogár László : Bokros újratöltve

Csemer Géza: Szögény Dankó Pista

George Soros - könyvhirdetés

Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész

JAAP SCHOLTEN - Báró elvtárs

Bioételek gabonából

Magyarország felszámolása

Globális uralmi rend