2021. Kikelet hava (Március) 04.-e - Kázmér neve napja.      Nevenapra / Születésnapra magyar köszöntés

Irattár

Szeged Város épített értékeinek fölújítási alapja ( költségvetési módosító indítvány)

2008-05-12

dr. Szabó László
önkormányzati képviselő
__________________________________
2008. évi költségvetés 1. sz. módosítása
Képviselői módosító indítvány
Tárgy: Szeged Város épített értékeinek fölújítási alapja

Tisztelt Közgyűlés!


Többször jeleztem már, hogy Városunk arcát és szépségeit őrizhetjük meg az épített örökség védettségi körének kiterjesztésével, vagy veszíthetjük el végleg a védettség elhatározásának halogatásával…

Ha a városvezető politikai elit nem is, de a szakma ezt fölismerve
– Európa utolsójaként, tovább már nem halogatható módon – az épített örökség védettségének bővítési körén dolgozik.

Az elmúlt években ösztönzésemre sikerült végre kialakítanunk egy pályázati rendszert, és pénzalapot helyi védett építészeti értékeink fölújításának támogatására. Ez az összeg azonban még mindig messze nem elegend? ahhoz, hogy öregedő épületeink polgárait városszépítő elhatározásra ösztönözzük. Az elmúlt években hasonló indítványomra Városunk balvezetése Európától távolodva, a balkáni modellt választva ezen alapot felére nyirbálta. Jelen 50-60 milliárdos nagyságrend? éves költségvetésünkből a képtelenül alacsony 8,5 millió Ft-os összeg áll rendelkezésre, míg a panelok konzerválására milliárdok jutnak és jutottak az elmúlt években.

Tekintettel Városunk soha nem látott mértékű, milliárdos és folyamatosan növekv?őadósságállományára, jelen sanyarú gazdasági helyzetére most e pályázati keret bővítését csak 50 millió forinttal bővíteni javasolom a „központi gazdálkodás eredménytartaléka”, ill. a jelen kormányunk szerint is túlméretezett hivatali működési költségek rovására.


Városunk jövőjéért aggódó,
Városatyához méltó támogatásukban bizakodva

Tisztelettel:

Dr. Szabó László
Újszeged önkormányzati képviselője
a Szögedi Védegylet elnöke
Kelt: Szegeden,
2008. Ígéret hava (május) 12-én

 

Vadételek

Marschalkó Lajos, Fiala Ferenc: Vádló Bitófák

Kilófaló lakomák

Bogár László - Hálózatok világuralma

Mangalica

Szilágyi György: Tápé, a szegedi városrész

Dr. Lázár György: Visszaemlékezés a nagy árvíz napjaira

Mé piros a gólya csőre?

Bogár László - Lefelé a létezés lejtőin

Péter László: Árvízi emlékek Szegeden

Péter László: Bécsi hármaskönyv

Magyarország, a vonakodó csatlós

Dr. Darázs Sándor: A Szegedi Konzervgyár története

Mária román királynő párizsi követsége

A Hévízi-tó kálváriája egy orvos szemével I.

Kilófaló finomságok

Péter László: József Attila Szegeden

Magyarország felszámolása

Tóth Béla: Teremtő Joó Istvánék emlékező könyve

Magyarország – Kulturális értékeink, természeti kincseink