Mag (október) hava 24.-e

1282 - Kétnapos királyi kongregációt tartott Szegeden IV. (Kun) László.

1930 - Több napos ünnepség során fölszentelték a Fogadalmi templomot. Ugyanaznap okirat született a templom körüli Nemzeti Emlékcsarnok, a Panteon létesítéséről.

1930 - Etes-Albertaknán megszületett Cserháti István belgyógyász, egyetemi tanár, 1973-tól 1986-os haláláig a II. Sz. Belgyógyászati Klinika igazgatója, tanszékvezető egyetemi tanár. 1976-tól 1982-ig-ben a Szegedi Orvostudományi Egyetem általános és oktatási rektor-helyettese volt.

1956 - Szegeden folytatódtak az előző nap kezdődött tüntetések. A helyi karhatalom bejelentette: ha kell, fegyverrel veri le a megmozdulásokat. A kendergyárnál a karhatalmisták szétverték a demonstrálókat.


Szerkesztette: Dr. Szabó László - a korabeli napilapok alapján, Kristó Gyula és Vágvölgyi Zoltán Csaba munkája nyomán...
Ajánlott olvasmány: Szeged történeti kronológiája a kezdetektől 1944-ig (Szerk.: Kristó Gyula. Somogyi-könyvtár, Szeged, 1992)
Valamint - Vágvölgyi Zoltán Csaba : Szegedi évfordulók