Szelek (április) hava 18.-a

1598 - Báthory Zsigmond

Báthory Zsigmond Erdély fejedelmelemondása után az erdélyi rendek felszólítására felesége, Mária Krisztierna átveszi az uralmat a fejedelemségben.

Báthori Zsigmond felesége, Mária Krisztierna

1616Sárospatakon házasságot köt I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna.

I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna

1701 - éjjel Solari császári tábornok felsőbb parancsra elfogta és Bécsújhelyre szállíttatta  II. Rákóczi Ferencet. Itt ugyanazon börtönbe zárták, melyből nagyapja, Zrínyi Péter 30 évvel azelőtt a vérpadra lépett. 

Benczúr Gyula (1844-1920): II. Rákóczi Ferenc elfogatása a nagysárosi várban (1869)  - Rákóczi nagysárosi kastélyából könnyen menekülhetett volna, de beteg nejét nem akarta magára hagyni. 
A kormány, semmibe se véve Rákóczi tiltakozását, osztrák urakból alkotta meg a rendkívüli törvényszéket. A vizsgálat során kiderült, hogy az ítélet (éppúgy, mint annak idején nagyapja, Zrínyi Péter esetén) csak halálos lehet.

1707 -  II. Rákóczi Ferenc brigadérossá léptette elő Esze Tamást

Rusz Károly: Esze Tamás - "Méltóságos Fölső Vadászi Rákóczy Ferencz Fejedelem ő Nagysága első gyalog ezeres kapitánnya"

1832 - Széchenyi István Magyar Játékszínrül című munkája megjelenik Pesten.

Széchenyi István (Schoefft JózsefSchoefft Ágoston festményéről - 1836)

1925 - Megnyílt az első Budapesti Nemzetközi Vásár.

1982 - Felavatják az ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot.