Szelek (április) hava 20.-a

1083 - I. (Szent) László magyar király jelenlétében felnyitják Fehérváron István király sírját.

Szent István király ábrázolása a Képes krónika kódexben, címere a kettős kereszt (crux gemina)
Ettől a naptól kezdve szentként tisztelik az első királyt, noha hivatalos szentté avatása majd csak Könyves Kálmán idejében lesz.

1353 - I. Lajos magyar király bevonja a hiteleshelyek pecséteit.

1919 - Szamuely Tibor a Vörös Terror tömeggyilkosa (a "Tanácsköztársaság" terrorszervezetének vezetője)

Győrben elmondja hírhedtté vált beszédét:
"A hatalom a kezünkben van. Aki azt akarja, hogy visszatérjen a régi uralom, azt kíméletlenül fel kell akasztani. Az ilyennek bele kell harapni a torkába. A magyarországi proletariátus eddigi győzelme nem került különösebb áldozatokba. Most azonban szükség lesz arra, hogy vér ömöljön. A vértől nem kell félni. A vér - acél: erősíti a szívet, erősíti a proletár öklöt. Hatalmassá fog tenni bennünket a vér. A vér lesz az, mely az igazi kommünvilághoz elvezet minket. Ki fogjuk irtani az egész burzsoáziát!"